top of page

Podmínky produkce

Hrajeme pro Vás ... 

 • Objednat hudební produkci si můžete telefonicky, e mailem nebo písemně. 

 • Objednávkou se kapela zavazuje vyhovět pořadateli a nebude dále přijímat na daný termín jiné akce. S pořadatelem lze sepsat smlouva o hudební produkci. 

 • Aparaturu si kapela zajišťuje sama.      

       (V případě vystoupení více kapel na akci je dopředu nutná domluva s najatým zvukařem, kterého zajistí pořadatel)

 • Pořadatel nebo jiný interpret ( tanečník, komik, bavič, svědek ženicha či nevěsty atd.) může po domluvě použít aparatury kapely (mikrofon, pouštění CD atd.) 

 • Prostor k vystoupení formace ve dvojčlenné sestavě je minimálně 3m x 2m

 • Prostor k vystoupení formace ve tříčlenné sestavě je minimálně 4,5m x 2,5m

 • Pokud si nejste jistí prostorem, upozorněte nás dopředu, najdeme kompromis.

 

Cena produkce

 • Je smluvní s kapelníkem a odvíjí se podle druhu akce, doby hraní a výběru formace muzikantů.

 • Do ceny je započítána doprava, cca 10,- Kč za ujetý kilometr.

 • Pro veřejnou akci řešíme s pořadatelem smlouvu o hudební produkci a vystavujeme daňový doklad, nebo fakturu a podklady pro OSA.

 

Pořadatel zajistí

 • Volný přístup do místnosti kde bude probíhat produkce nejméně 1 hodinu před zahájením akce a 1 hodinu po ukončení

 • Bezpečný průběh akce

 • Parkování dodávkového vozu

 • Místo k sezení, popř. šatnu pro kapelu v době přestávek

 • Bezpečně jištěnou el. zásuvku

 • Občerstvení

 

bottom of page